Preloader

ANA KUMANDA VE REJİ SİSTEMLERİ

Ana kumanda odası televizyon yayınlarında kayıt edilmiş programların ya da stüdyoda çekilmekte olan programın yayınlanmasında kullanılacak iç ve dış kaynaklı tüm verilerin birleştiği ve yayınlandığı yerdir.

Reji odaları stüdyoda çekilen programların değişik amaçlarla yönetimlerinin yapıldığı, düzenlendiği yerlerdir.

Stüdyo dışından gelen tüm veriler, kayıtlar kontrol odalarında birleştirilir.

Reji ve ana kumanda sistemlerinin tüm kurulum, ekipman takviyesi ve teknik desteği, kendi teknik personellerimiz tarfından hızlı bir şekilde yapılmaktadır.